Starea cercetărilor silvice în Republica Moldova

”Starea cercetărilor silvice în Republica Moldova și măsurile de eficientizare a lor în vederea fortificării sectorului forestier”

Miercuri, 15 mai 2013, Biroul Secției Științe Naturale și Exacte a ASM și Agenția ”Moldsilva” la a 10-a ședință special au examinat în comun ”Starea cercetărilor silvice în Republica Moldova și măsurile de eficientizare a lor în vederea fortificării sectorului forestier”.

Leonid Volosciuc, secretar științific al secției științe Naturale și Exacte, docrot habilitat în biologie, vice președinte al Consiliului Național al Partidului Verde Ecologist a prezentat o amplă analiză ”Rolul științific și inovării în fortificarea sectorului forestier în Republica Moldova”.

Alexei Palancean, doctor în biologie șef laborator al Grădinii Botanice vice președinte al Partidului Verde Ecologist a prezentat comunicarea științifică ”Realizări și probleme în cercetarea și protecția lumii vegetale din sectorul forestier al Republicii Moldova”. În dezbateri academicianul Ion Dediu, membru de onoare, președinte al Partidului Verde Ecologist (1998-2004) a relatat faptul că situația pădurilor în Republica Moldova rămâne alarmantă lucrurile în administrarea spațiului silvic evoluiază de la rău înspre și mai rău. 

Partidul Verde Ecologist a fost și rămâne permanent preocupat de starea pădurilor – carcasa a dezvoltării durabile, atât în aspect științific cât și politic, iar ședința comună a Biroului Secției Științe Naturale și Exact a ASM și a Agenției Moldsilva reprezintă o întrunire unde în mod constructiv, în comun oamenii de știință și de la guvernare caută soluția ”Asistăm la un eveniment cu urmări bune pentru păduri, care are loc în urma mai multor apeluri ale Partidului Verde Ecologist și prin contribuția directă a membrilor lui marcanți” – a menționat academicianul Ion Dediu.

alt