DECLARAȚIE: Cu privire la intensificarea activităților militare a trupelor de ocupație a Federației Ruse

Partidul Verde Ecologist din Republica Moldova își exprimă îngrijorarea și condamnă intensificarea în regiunea Transnistreană a activităților militare a trupelor de ocupație a Federației Ruse, inclusiv a celor ofensive cu implicarea elementelor de forțare a râului Nistru. Acest comportament provocator încalcă mecanismul stabilit de asigurare a stabilității în Zona de Securitate și ar putea genera noi tensiuni în regiune. Interzicerea monitorizării activităților militare de către observatorii Comisiei Unificate de Control (CUC) și ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) conform prevederilor documentelor în vigoare demonstrează elocvent intențiile Federației Ruse și a forțelor secesioniste de a tensiona situația în Zona de Securitate.

Aceste activități deasemenea crează premize de insecuritate și în jurul depozitului de muniții de la Cobasna, care are mari șanse de a exploada sau a contamina apa și solul, astfel afectând ariile înconjurătoare.
Ca Verzi, suntem susținători puternici a păcii și non-violenței, atît în natură cît și între oameni. Analizând și conștientizând situația precară creată în legătură cu itensificarea desfășurării nesancționate a exercițiilor militare în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova Partidul Verde Ecologist CERE:

1. Guvernului Republicii Moldova să adopte o poziție fermă față de acțiunile sfidătoare a Federației Ruse și a autorităților neconstituționale secesioniste din Regiunea Transnistreană.
2. Guvernului Federației Ruse sâ îndeplinească prevederile tratatelor și convențiilor internaționale cu privire la retragerea trupelor de ocupație de pe teritoriul Republicii Moldova, să ia măsuri imediate pentru retragerea amuniției din depozitul militar din Colbasna și să permită monitorizarea proceselor de către observatori locali și internaționali (OSCE, UE). Reiterăm apelul lansat de către Partidul Verde European în Rezoluția ”Despre depozitele militare în Europa și Moldova” , adoptată în cadrul Consiliului Partidului din 20-22 mai 2016.
3. Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și altor Organizații Internaționale să solicite Federației Ruse evacuarea imediată a trupelor de ocupație și a munițiilor de pe teritoriul Republicii Moldova și să stopeze susținerea regimului secesionist și ilegal de la Tiraspol.

Biroul Permanent
16 august 2018