Proteste fără violențe! Apelul Partidului Verde Ecologist

Pentru data de 26 august 2018, în Piaţa Marii Adunări Naţionale a fost anunţată desfăşurarea unei întruniri a cetățenilor atât din țară, cât și din diasporă.

Protestul preconizat este unul cu caracteristici similare celui desfășurat la data de 10 august curent la București. Întrunirea din țara vecină ne-a arătat, că protestul paşnic ușor poate fi perturbat de anumite grupări violente, iar ca rezultat pot fi înregistrate jertfe, atât în rândul manifestanţilor paşnici cât şi în rândul forţelor de menţinere a ordinii publice.


În scopul prevenirii și excluderii posibililor provocări și acte de violență în cadrul manifestărilor din 26 august 2018 Partidul Verde Ecologist, vine cu un apel către Ministerul Afacerilor Interne şi către organizatorii evenimentului:

Oricare ar fi scopul declarat al întrunirii, acesta nu poate fi mai presus decât respectarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor Republicii Moldova la libertatea întrunirilor, la libertatea opiniei şi a exprimării, precum şi la dreptul la viaţă şi la întegritate fizică şi psihică.

Întru respectarea acestor drepturi fundamentale ale cetăţenilor Republicii Moldova, Partidul Verde Ecologist îndeamnă oranizatorii evenimentului din 26 august 2018, să se pătrundă de responsabilitatea pe care şi-au asumat-o, şi anume de a organiza cât mai sigur evenimentul şi să excludă orice posibilitate de perturbare a întrunirii paşnice a participanţilor la acest eveniment.

Îndemnăm Ministerul Afacerilor Interne să depună toate eforturile pentru a asigura desfăşurarea paşnică a întrunirii din 26 august 2018 şi să contracareze din timp orice tentativă de instigare la violență sau violență.

Solicităm tuturor participanţilor la acest eveniment, să manifeste în mod paşnic, să nu să se dedea la provocări şi să se desolidarizeze de orice persoane care vor îndemna la acţiuni violente.

Doar în așa fel vom demonstra că suntem un popor european, paşnic şi că drepturile constituţionale sunt garantate şi respectare atât de cetățeni cât și de guvernanți. Orice perturbare a situaţiei din Republica Moldova va fi în defavoarea tuturor cetăţenilor şi va avea un impact negativ atât pe plan naţional cât şi pe cel internaţional.

Biroul Permanent                                                                                
15 august 2018