DECLARAȚIE politică PVE asupra situației ecologice extraordinare în mun. Chișinău

Partidul Verde Ecologist din Moldova constată cu îngrijorare, că în ultimii ani starea mediului în țara noastră se agravează tot mai mult. Anul trecut, în ratingul ecologic EPI, Moldova s-a clasat pe locul 112 în lume (cu 5 puncte mai jos decât anii precedenți). Potrivit acestor date noi suntem între Botswana (Africa) și Honduras (America Latină). Iar din localitățile țării cea mai poluată este municipiul Chișinău. Anterior considerat unul dintre cele mai verzi orașe ale Europei, astăzi Chișinăul este inclus în topul celor mai poluate urbe.

 

 

Cu toții cunoaștem, că starea sănătății populației depinde în mare parte de starea mediului în care locuim. Cele mai cunoscute impacturi negative asupra sănătăţii oamenilor se referă la calitatea proastă a apei, la poluarea aerului înconjurător, la lipsa managementului spațiilor verzi și al deșeurilor . O altă problemă emergentă este poluarea fonică. Constatăm cu regret că la toate aceste capitole municipiul Chișinău depășește normele admise, iar autoritățile doar mimează soluționarea problemelor în cauză. Până în prezent, Municipiul Chișinău nu are elaborat un plan de protecție a mediului, o viziune clară asupra managementului integrat al deșeurilor și un plan de protecție a spațiilor verzi. În condiţiile unei situaţii ecologice foarte degradate şi a aerului extrem de poluat din municipiul Chișinău nu putem vorbi despre un climat sănătos de viață pentru locuitorii urbei.

Datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat arată că în ultima perioadă norma admisă de poluare în oraș este depășită de până la 2,5 ori, fapt ce influențează foarte grav asupra sănătății populației. Transportul este unul dintre factorii cheie care contribuie la expunerea locuitorilor urbei la poluarea aerului şi la zgomot. În Chișinău sunt peste 400 de mii de automobile care circulă și se parchează după cum doresc. Supraîncărcarea orașului cu transport auto, situație lăsată în voia soartei de către autorități poluează nu doar aerul, dar și mințile locuitorilor.


Starea lucrurilor în domeniul managementului durabil al deșeurilor este de asemenea dezastruoasă. În preajmă municipiului, dar și în oraș sunt nenumărate locuri neautorizate de depozitare a deșeurilor solide, iar Primăria așa și nu are o viziune strategică clară de soluționare a acestei probleme. Mina ”Purcel” este un exemplu elocvent.
Deși au fost investiți bani enormi din bugetul municipiului, dar și din banii partenerilor de dezvoltare pentru studii de fezabilitate și concepte lucrurile așa și se mențin la nivelul discuțiilor.


Deasemenea este foarte gravă situația în domeniul colectării deșeurilor toxice. Practic lipsește infrastructura municipală pentru colectarea și prelucrarea acestora. Doar de la instituțiile statului anual se aruncă la gunoi peste un milion de becuri, care conțin mercur, o substanță foarte periculoasă pentru viața umană. Conform unor date statistice în jurul Chișinăului sunt depozitate ilegal peste 1,5 mln tone de diverse deșeuri solide și toxice, ceea ce reprezintă o catastrofă ecologică.
O altă problemă care afectează sănătatea locuitorilor municipiului este atitudinea criminală a autorităților față de spațiile verzi și lacurile din oraș. Conform datelor unor organizații de mediu suprafeţele verzi din Chişinău s-au redus pe parcursul ultimilor 25 de ani cu circa o mie de hectare, iar în ultima perioadă se întâmplă tot mai multe cazuri de distrugere intenționată a spațiilor verzi cu implicarea directă a responsabililor din cadrul Primăriei. Construcțiile din parcul Valea Trandafirilor, parcul Alunelul, cele din preajma parcului Valea Morilor, Dendrarium, chiar și renumitul caz al cafenelei Guguță, nu ar fi fost posibile dacă ar fi existat o abordare responsabilă față de spațiile verzi ale municipiului.

Râul Bâc și toate celelalte bazine acvatice din Chișinău de asemenea sunt poluate enorm de mult. Stația de epurare din municipiu nu corespunde cerințelor moderne de tratare a apelor reziduale. Centrul municipal pentru Sănătate Publică deja ani la rând avertizează în fiecare vară populația despre pericolul scăldatului în lacurile din capitală, iar plajele sunt infectate cu diverși paraziți periculoși pentru sănătatea oamenilor. Toate acţiunile autorităţilor locale se rezumă la curăţarea anuală a malurilor de gunoi, lucru nu prea util atâta timp ce apa rămâne poluată.

Încălzirea globală produce schimbări climatice și reprezintă un pericol existențial pentru întreaga omenire. Majoritatea țărilor din lume întreprind măsuri preventive pentru diminuarea acestui pericol. Multe orașe, printre care și New York, au declarat deja situație de criză climatică.
Astăzi, noi asistăm practic la un genocid ecologic în capitala! Situația ecologică degradează de la zi la zi. Locuitorii capitalei se sufocă tot mai mult în aerul tot mai poluat, se îneacă în deșeuri, iar autoritățile municipale continue să nimicească spațiile verzi și să fie indiferenți față de sănătatea cetățenilor. Pentru soluționarea problemelor de mediu, care deja afectează calitatea vieții locuitorilor municipiului este nevoie de a acționa urgent.

Partidul Verde Ecologist solicită Consiliului Municipal Chișinău să recunoască, că:
încălzirea globală, care produce schimbări climatice reprezintă un pericol existențial, inclusiv pentru sănătatea și bunăstarea actualilor și viitorilor locuitori ai municipiului;
problemele de mediu cu care se confruntă municipiul Chișinău sunt grave și necesită o soluționare urgentă, iar pentru depășirea acestei crize este nevoie de o mobilizare reală comună a autorităților și a întregii societăți;
declararea stării de criză de mediu și climatică în municipiul Chișinău este o necesitate vitală pentru redresarea situației în domeniul protecției mediului.

 


În scopul redresării situației deplorabile a mediului, prevenirii agravării stării sănătății populației, prevenirii scăderii indicilor de dezvoltare economică și prevenirii exodului populației municipiului, Partidul Verde Ecologist cere autorităților municipale să solicite în baza împuternicirilor acordate prin art. 6 al Legii nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chișinău, și Legii nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător Parlamentului Republicii Moldova declararea stării de criză de mediu și climatică în municipiul Chișinău. Acest demers ar însemna, că autoritățile locale recunosc existența problemelor grave ecologice și își asumă responsabilitatea pentru implementarea unor măsuri urgente de redresare a situației.
NU GENOCIDULUI ECOLOGIC ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU!