Киплинг
Шаблоны joomla

Activitate Politica

Delegaţia Partidului Verde ecologist din Moldova a participat Istambul în zilele de 14-16 decembrie la Black Sea Dialogue

  • PDF

Delegaţia Partidului Verde ecologist din  Moldova a participat Istambul în zilele de 14-16 decembrie la  Black Sea Dialogue. Lideri ai partidelor verzi din  Bulgaria, Ucraina, Rusia,  Aizrbaijan, Gruzia  şi Belarusi au dezbatut subiecte şi probleme comune ce ţin de politicile securităţii energetice în regiune, de protecţie a mediului şi de dezvoltare durabilă sub aspect economic şi social.

O problemă comună,care a atras în discuţie toţi participanţii este construcţia şi folosirea centralelor atomoelectrice. În acest sens a fost prezentată situatia din fiecare ţara. Deşi  Republica Moldova nu are centrale nucleare, ea este ameninţată de pericolul pe care îl prezintă  7 centreale nucleare din tarile vecine: Cehia,Slovenia,Ucraina,Bulgaria,România. A fost luată decizia ca verzii să organizeze campanii permanente de proteste în vedera opririi activităţilor acestor centrale atomice ,care  amenintă sanătarea pupulatiei  şi tercerea la formele netradiţionale de energie cum sunt cele eoliene, solare si de utilizare a biomasei. În privinţa extinderii centralelor nucelare pe teritoriului  Bulgariei, în această ţara va  avea loc un referendum la 27 ianuarie 2013 .

Citeşte mai mult...

Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova la Congresului Partidului Verde European din 11-13.11.2011 de la Paris

  • PDF

 

Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova la Congresului Partidului  Verde European din 11-13.11.2011 de la Paris

Delegaţia Partidului Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova împreună cu Verzii din toată Europa, în cadrul Congresului Partidului  Verde European (11-13.11.2011), au adoptat Declarația de la Paris, o propunere cu 12 puncte politice care să permită ieșirea din actuala criză financiară, socială şi economică ce afectează Europa, şi o foaie de parcurs pentru refondarea proiectului european: Verzii Europeni sunt convinşi că proiectul european are nevoie de direcţie şi scop pentru a găsi un nou sentiment european.

“Aceste crize erodează coeziunea socială şi duc la dezintegrarea politică a continentului, conducând în ne-relevanţă secolul 21. Orice scenariu care duce la destrămarea zonei euro, ar fi primul pas al dezintegrării politice a Europei, este inacceptabil pentru noi. În schimb însă, orice îmbunătăţire a integrarii politice a zonei euro nu poate conduce la cristalizarea unei Europe cu două viteze “, a declarat Philippe Lamberts, membru al Parlamentului European şi co-președinte al Partidului Verde European.

“Lupta pentru democraţia europeană nu s-a terminat .Înstrăinarea opiniei publice faţă de UE este în creştere din cauza incapacităţii celor 27 de state membre de a produce soluţii comune, durabile şi progresive, la crizele multiple care au impact asupra cetăţenilor “, a declarat Monica Frassoni, co-președinte al Partidului Verde European. “Mecanismul existent de guvernare este total inadecvat. Dar slăbirea crescândă a instituţiilor comune în favoarea unui Directorat de modă veche condus de “Merkozy” nu va face nimic pentru a îmbunătăţi situaţia “.

 

 

 

 

Propunerea Verzilor implică:

• Asigurarea sustenabilității poverii datoriei Greciei

• Crearea unui Fond European de Stabilitate Financiară (EFSF) (şi viitoare ESM) an effective backstop

• Recapitalizarea băncilor Europene

• Reechilibrarea numai printr-o abordare de austeritate

• O re-reglementare mai fermă a sectorului financiar european

• Elaborarea unei strategii cuprinzătoare de taxe europeană, inclusiv prin combaterea activă a fraudei fiscale şi pentru limitarea evaziunii fiscale,

• Crearea unui Fond Monetar European

• Asigurarea unui cadru macro-economic de supraveghere operaţional şi mai echilibrat

• Transformarea bugetului UE într-un instrument de politică economică, ceea ce va crea o Trezorerie europeană puternică şi relevantă.

• Lansarea unui nou Acord Verde pentru Europa, inclusiv:

o Punerea obiectivelor/țintelor UE 2020 pe picior de egalitate cu obiectivele de stabilitate şi creştere economică, şi cu cele financiare;

o Stabilirea mai eficientă a preţurilor emisiilor de CO2 printr-o mişcare de reducere a emisiilor de GES cu 30% până în 2020;

o Impunerea testelor de stres de carbon instituţiilor financiare, introducerea în legislaţie a riscurilor climatice ca fiind risc sistemic, promovarea indicilor verzi ca indexi de bază la care se pot referi fondurile, dezvoltarea sistemului bancar verde, cu stimulente fiscale, acolo unde este cazul;

o Acordarea BEI a dreptului să emită „Obligațiuni verzi”, în scopul de a încuraja investiţiile ecologice; Mandatarea fondurilor publice de pensii şi stimularea fondurile de pensii private să aloce o parte a portofoliului lor in investiţii şi companii verzi.

o Punerea în aplicare a tranziţiei la energiile regenerabile, şi renunțarea graduală la combustibili fosili și cei nucleari

• Luarea unor Co- decizii cheie in privința orientărilor de politică economică

• O convenţie pentru o nouă Europă

11-13.11.2011, Paris 

APEL către membrii Partidului Ecologist „Alianţa Verde" din Moldova

  • PDF

La trecerea unui an de la alegerile Parlamentare atmosfera social politică rămâne cuprinsă de febra electorală. Partidul Ecologist „Alianţa Verde" din Moldova s-a adresat permanent partidelor din Alianţa pentru Integrare Europeană, de la guvernare, şi Partidului Comuniştilor din Republica Moldova pentru a găsi soluţii să depăşească starea de criză, să evite alegerile anticipate să aducă societatea la o stare de stabilitate.

Am vorbit cu surzii. Evenimentele ne dovedesc că alegerile parlamentare anticipate nu mai pot fi evitate. Societatea moldovenească se află la începutul a trei campanii de alegeri care vor demara consecutiv: referendumul pentru modificarea constituţiei, alegerile parlamentare anticipate şi alegerile generale locale. în aceste circumstanţe Partidul Ecologist Alianţa Verde urmează să manifeste un activism remarcabil nu numai pentru a-şi impune ideile sale doctrinare pe arena politică a republicii, dar şi a dovedi că are personalităţi destoinice să fie alese în organele de conducere locale şi naţionale ale statului.

Alegerile Parlamentare din 2009 ne-au demonstrat că ideile ecologiştilor. ale verzilor au susţinători în toate localităţile noastre. Este necesar să fortificăm rândurile partidului, să organizăm pretutindeni forţele ecologiste verzi, călăuzite de cele mai nobile intenţii de pe eşchierul politic moldovenesc. Cu mijloace mici putem face lucruri mari. Este necesar să reînnoim conducerea partidului la toate nivelele. Pentru aceasta trebuie ca împreună cu ONG-urile de mediu, împreună cu organizaţiile de tineret să promovăm în conducerea partidului tineretul ecologist. Consiliul Naţional care se va întruni la 30 mai 2010 va pune în discuţie un şir de probleme ce ţin de restructurarea capacităţilor organizatorice. Este de datoria fiecărui membru al Consiliului Naţional să vină cu propuneri concrete, să le expună în cadrul discuţiilor. Să demonstrăm cine sunt liderii care pot duce partidul înainte, depăşind starea de moleşeală care în mod periculos ne cuprinde. In Statele Uniunii Europene Verzii sunt o forţă politică. Avem în faţa noastră exemple: Ungaria, Germania, Estonia, Suedia. Avem o experienţă. Să dovedim şi noi că avem voinţă şi capacităţi umane, organizatorice, politice. Să devenim, că putem fi iarăşi cei care au fost şi mai mult decât atât.

 

 

 

Biroul Permanent al Partidului Ecologist

”Alianţa Verde”din Moldova

12 mai 2012

DECLARAŢIA Biroului Permanent al Partidului Ecologist „Alianţa Verde" din Moldova

  • PDF

DECLARAŢIA

Biroului Permanent

al Partidului Ecologist „Alianţa Verde" din Moldova

din 09 septembrie 2009

   Decizia Curţii Constituţionale din Republica Moldova din 08 septembrie 2009 ne face să credem că instrumentele de făurire a statului de drept nu sunt pierdute.

   De abilităţile oamenilor politici din „Alianţa pentru Integrare Europeană" depinde în continuare eficacitatea renovărilor democratice în aspect social, ecologic, economic. Ne exprimăm speranţa în deschiderea spre dialog politic a Alianţei, că nu vor fi repetate unele greşeli ale deputaţilor; democraţi cu viziuni progresiste din primul Parlament, ales liber în 1990.

   Există şanse pentru a evita alegeri anticipate, şi aceste şanse trebuie valorificate. Susţinem pornirile democratice ale Alianţei. Totodată, ca partid politic situat în spaţiul public, Partidul Ecologist „Alianţa Verde" rămâne fidel şi este alături de alegătorii şi simpatizanţii săi care susţin cauza aderării statului nostru la UE, cauză ce implică o serie de acţiuni ce nu pot fi amânate. In viziunea noastră, în calitate de membru al Partidului Verde European, principiile primordiale ar fi protecţia mediului, respectarea drepturilor omului, a libertăţilor de exprimare şi altor drepturi civib şi sociale. Suntem conştienţi de locul nostru în spectrul politic din Republica Moldova, după alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009. Programul de partid, platforma electorală ne plasează să fim alături şi să susţinem acţiunile Alian.ei. atâta timp cât ea va activa pentru aducerea la normal a stării sociale, politice, ecologice în Republica Moldova şi va demonstra prin fapte că acţionează pentru prosperarea principiilor ecologismului în mediul natural şi social din Republica Moldova.

    Nu vom tolera acţiunile nesăbuite, exploatarea resurselor naturale, inechitatea şi dezbinul social devenite tradiţionale timp de 8 ani de guvernare comunistă în Republica Moldova.

    Ca partid poliuc integrat deja n structurile politice ale UE considerăm că Republicii Moldova i se mai oferă încă o şansă de a deveni un stat democratic civilizat, cu adevărat european în deplinul sens al cuvântului.

    De oamenii care au venit la putere depinde ca această şansă să devină realitate!

    Să investim speranţe şi încredere în noua guvernare.

 

Biroul Permanent al Partidului Ecologist

”Alianţa Verde”din Moldova

 09 decembrie 2009

 

Rezoluţia Consiliului Naţional al Partidului Ecologist "Alianţa verde" din Moldova

  • PDF

Rezoluţia Consiliului Naţional al Partidului Ecologist "Alianţa verde"

din Moldova

Opţiunile Partidului Ecologist "Alianţa verde" din Moldova

după alegerile parlamentare anticipate din

28 noiembrie 2010

 

Alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 ne dovedesc că în majoritatea ei, populaţia optează pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Consolidarea forţelor democratice, care au acces în Parlament şi revigorarea Alianţei pentru Integrarea Europeană corespunde idealurilor politice ale PEM AVE, membru deplin al Partidului Verde European. în această ordine de idei, PEM AVE susţine eforturile Alianţei pentru Integrarea Europeană de făurire a unui stat democratic şi prosper, de implementare a standardelor europene în viaţa politică, ecologică, socială, economică. Partidul va aplica tot arsenalul politic şi organizatoric, va valorifica tot capitalul său uman întru sprijinirea eforturilor de realizare a proiectelor de protecţie a mediului şi folosire durabilă a resurselor naturale, conform directivelor normative ale UE, în aşa mod, încît să sincronizăm activităţile noastre şi să transpunem în realitatea moldovenească prevederile programistice verzi europene, expuse în programul Partidul Verde European „Un viitor verde pentru Europa".

Numai astfel vom putea contribui la edificarea unui viitor durabil pentru Republica Moldova, ceia ce înseamnă a forma o viziune economică verde, o arhitectură democratică, a crea o justiţie dreaptă, a împlementa modelul social-european, ca în timp util, fără amînări, Republica Moldova să devină un stat membru cu drept deplin al Uniunii Europene.

21. 01. 2011

You are here Activitate Politica Declaraţii