Киплинг
Шаблоны joomla

Activitate Politica

COMUNICAT privind Masa rotundă organizată de Partidul Ecologist „Alianţa Verde" din Moldova în legătură cu 2 decenii de la înregistrarea partidului "Două decenii de căutare şi regăsire a Verzilor în politica verde europeană"

  • PDF

COMUNICAT

privind Masa rotundă organizată de Partidul Ecologist „Alianţa Verde" din Moldova în legătură cu 2 decenii de la înregistrarea partidului "Două decenii de căutare şi regăsire a Verzilor în politica verde europeană"

Duminică, pe data de 08 aprilie 2012a avut loc Masa rotundă organizată de Partidul Ecologist „Alianţa Verde" din Moldova în legătură cu 2 decenii de la înregistrarea partidului organizată de Consiliul Naţional al PEM-AVE. La manifestaţie au participat membrii Birouluipermanent, membrii Consiliului Naţional, persoane, care au stat  la baza partidului, activişti din organizaţii teritoriale din toată ţara şi reprezentanţi ai masmedia naţionale.

Necesitatea abordării acestei teme a fost determinată de problemele ecologice cu care se confruntă Republica Moldova şi necesitatea sensibilizării maselor largi ale populaţiei pentru participarea activă în soluţionarea lor, precum şi discutarea problemelor interne de partid în lumina evenimentelor istorice legate de fondarea cu 20 de ani în urmă a Partidului Ecologist „Alianţa Verde" din Moldova.

Au prezidat şedinţa 3 vice-preşedinţi ai PEM-AVE (Domnii Anatolie Prohniţchi, Andrei Dumbrăveanu şi Leonid Voloşciuc), care au fost şi iniţiatori ai acestei mese rotunde.

           În cuvântul de deschidere, Domnul Anatolie Prohniţchi a prezentat participanţii şi a argumentat necesitatea organizării actualului eveniment, pentru revigorarea partidului în lumina noii politici verzi europene.

În raportul „Istoria PEM-AVE - reflectarea căilor de soluţionare a problemelor ecologice şi sociale în Republica Moldova" prezentat de Dl A. Dumbrăveanu; a fost făcută o trecere în revistă a situaţiei ecologice înregistrate în deceniul 8-9 al secolului trecut, când acţiunile gospodăreşti bazate pe tehnologii învechite au provocat un impact deosebit de grav, aproape incompatibil vieţii. Drept răspuns la problemele ecologice şi întru protecţia mediului înconjurător, în ţară au fost organizate mari manifestări publice, la care au participat personalităţi notorii din lumea artelor, culturii, scriitorilor, jurnaliştilor şi a reprezentanţilor intelectualităţii. Un aport deosebit în organizarea Partidului Ecologist „Alianţa Verde" din Moldova au avut Gheorghe Malarciuc, Ciuhrii Mircea, Ion Mija, Tamara Golenco, Ştefan Bozbei, Ion Dediu, Leonid Voloşciuc, Nicolae Opopol, Grigore Friptuleac, Boris Cononov, Svetlana Arionescu, Valeriu Ţarigradschi, Iacob Bumbu, Ion Bumbu, Ion Comanici, Timofei Melnic, Nicolae Pogolşa, Petru Cocârţă, Arcadie Capcelea. Dl A. Dumbrăveanu a mai făcut o analiză privind participarea organelor mass media în organizarea manifestaţiilor ecologice la nivel local, accentuând rolul deosebit al jurnaliştilor în protecţia mediului înconjurător.

Dl L. Voloşciuc, în raportul său „Preşedinţii PEM-AVE "Alianţa Verde" - Liderii ecologismului în Republica Moldova", a prezentat o amplă informaţie privind activităţile conducătorilor de partid în realizarea obiectivelor programatice. Situaţia în care şi-au realizat capacităţile organizatorice preşedinţii PEM-AVE era asemănătoare cu scenariile descrise de vestitul umanist Elias Canetti, care în anul 1981 scria „Duşmanii umanităţii au acumulat rapid putere, ei s-au apropiat foarte mult de scopul final al distrugerii Pământului, astfel încât este imposibil să facem abstracţie de aceştia, rezumându-ne doar la contemplarea unor modele spirituale, care mai înseamnă ceva pentru noi. Este cu mult mai important să vorbim şi de acele personalităţi care au făcut faţă acestui secol monstruos". Pe fundalul acutizării permanente a situaţiei ecologice un rol deosebit în organizarea activităţilor de protecţie a mediului înconjurător a avut scriitorul, dramaturgul şi scenaristul Gheorghe Malarciuc, care a fost şi Fondator al Mişcării Ecologiste din Moldova şi primul Preşedinte al Partidului Ecologist (PEM-AVE) din Moldova. Despre el cu certitudine se poate de spus că glasul lui răzbătea şi prin apele molcome ale regimului totalitar. El crea multora incomodităţi şi avea, de fiecare dată, un cuvânt greu de spus. Gheorghe Malarciuc s-a stins din viaţă la 30 octombrie 1992 în Chişinău, ducând cu sine, în lumea celor drepţi, şi energetica nobilei idei a ecologismului. Din acest moment începe o perioadă interminabilă de căutări şi decepţii, în care, pe lângă activitatea de conştientizare a maselor şi de ecologizare a tuturor activităţilor umane, s-au iniţiat, atingând dimensiuni incredibile, elementele de luptă pentru putere, care au ferfeniţit idealurile ecologiste în nişte lucruri de erodare a capacităţilor intelectuale şi de bun simţ ale purtătorilor acestora.

Funcţia de preşedinte PEM-AVE a fost exercitată de doctorul habilitat în biologie, profesorul universitar, academician al Academiei de Ştiinţe din New-York, Mircea Gr.Ciuhrii.

La Congresul II (1999) preşedinte al PEM-AVE a fost ales doctorul habilitat în biologie, profesorul universitar, membru corespondent al AŞM, academician al Academiei de Ştiinţe din New-York, academician al unui şir de academii internaţionale, Ion Ilie Dediu.

La Congresul III (2004) preşedinte al PEM-AVE a fost ales Domnul doctor, conferenţiar universitar Andrei Dumbrăveanu, iar din anul 2008 - Domnul doctor în economie Vladimir Braga.

În raportul său "Decepţii şi perspective în rezultatele înregistrate de PEM-AVE în companiile electorale parlamentare şi locale" A. Prohniţchi a făcut bilanţul activităţilor PEM- AVE în alegerile locale şi parlamentare, oprindu-se la problemele care au determinat rezultatele modeste pe care le-a înregistrat partidul de-a lungul celor 2 decenii de competiţie politică. Raportorul a examinat perspectivele executării sarcinilor PEM-AVE privind îndeplinirea Noului Program Verde European, precum şi Declaraţia de la Paris.

Pornind de la caracterul festiv al mesei rotunde, din partea conducerii partidului au fost înmânate diplome de onoare celor care au stat la baza PEM-AVE şi unonactivişti de partid.

În dezbateri au participat mai mulţi membri ai Biroului Permanent şi al Consiliului Naţional. Aprecieri înalte a activităţii şi sugestii valoroase de redresare a situaţiei au fost expuse în luările de cuvânt a domnilor V.Bobu, A.Palancean, I.Sârbu, Gh.Lupu, Gh.Cebotari ş.a.

La finele mesei rotunde au fost prezentate mai multe piese din folclorul autentic, în care interpreţii Dina Vrăjmasu, Gheorghe Afroni  şi Tudor Tataru şi-au demonstrate măiestria interpretativă şi modul de aplicare a artei populare în soluţionarea problemelor de mediu.

 

Consiliul Naţional al Partidul Ecologist "Alianţa verde"
08 aprilie 2012

 

 

Apelul Partidului Ecologist „Alianţa Verde" din Moldova

  • PDF

Partidul Ecologist „Alianţa Verde din Moldova este conştient că singura perspectivă reală pentru R.Moldova de a deveni o ţară prosperă şi civilizată este integrarea europeană şi îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu populismul, dezinformările şi manipulările comise asupra alegătorilor de către forţele revanşarde, care au speculat cu neruşinare consecinţele crizei şi greutăţile de ordin politic, social şi economic prin care trece societatea moldovenească.

Partidul Ecologist „Alianţa Verde" din Moldova a fost şi a rămas adeptul campaniilor electorale curate şi corecte, când pretendenţii la putere nu mint poporul cu promisiuni deşarte, ci îi spun adevărul şi îi propun lucruri reale, concrete, pentru a schimba spre bine viaţa oamenilor şi a ţării în care ei locuiesc.

Partidul Ecologist „Alianţa Verde", care este un partid european, cunoaşte bine ce imagine negativă şi ce pierderi uriaşe a avut R.Moldova în timpul dictaturii comuniste, câte şanse au fost ratate pentru a conferi ţării noastre un statut civilizat, european, câte drepturi elementare ale cetăţenilor au fost neglijate şi călcate în picioare de către guvernaţii comunişti. Practic, din cauza dictaturii, R.Moldova a fost izolată pe plan internaţional şi a pierdut 8 ani de dezvoltare şi de integrare europeană, zeci şi sute de mii de moldoveni şi-au părăsit familia şi baştina, căutând o bucată de pâine peste hotare. Revolta tinerilor din aprilie 2009 a fost un semnal clar, că R.Moldova trebuie să devină un stat liber, democrat şi european. Atât SUA cât şi Uniunea Europeană au întins o mână de ajutor moldovenilor, oferind sute de milioane de dolari pentru modernizarea şi democratizarea societăţii moldoveneşti.       

Evident, R.Moldova are misiunea să recupereze rapid anii pierduţi, nu să se reîntoarcă în trecut şi să readucă la putere forţele revanşarde şi antidemocratice, în contextul politic apărut după alegerile din 5 iunie, Partidul Ecologist „Alianţa Verde"consideră că bătălia electorală pentru postul de primar general al municipiului Chişinău este o bătălie decisivă dintre minciună şi adevăr, dintre dictatură şi democraţie, dintre trecut şi viitor. Chişinăul este un simbokde viitorul lui depinde viitorul european al R.Moldova!


Nu avem nici un drept să fim nepăsători, să lăsăm capitala ţării în mâinile forţelor revanşarde.

Din aceste considerente, Partidul Ecologist „Alianţa Verde" face un apel sincer către toţi cetăţenii municipiului Chişinău, către partidele proeuropene, către intelectualitate, către reprezentanţii sectorului neguvernamental şi ai societăţii civile să participe activ la 19 iunie la alegerile din turul doi şi să susţină candidatura la postul de primar general a dlui Dorin Chirtoacă. Doar această alegere va garanta R.Moldova şansa de a merge pe drumul integrării europene, de a deveni, cu ajutorul UE şi SUA, o ţară prosperă, curată şi civilizată.

Biroul Permanent

al Partidului Ecologist ”Alianţa Verde”din Moldova
 

Declarația cu Partidului Ecologist „Alianţa Verde din Moldova cu privire la alegerea Preşedintelui Republicii Moldova

  • PDF

Decizia Plenarii Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova de a nu participa la alegerea preşedintelui, în acelaşi timp declaraţiile unor structuri politice de extremă stângă referitor la istorie şi statutul limbii oficiale ne dovedesc că în Republica Moldova sunt forţe ce vor să ne ţină permanent în vârtejul distrugător al luptelor revoluţionare.

Citeşte mai mult...

Declarația Biroului Permanent cu privire la Decizia Curții Constituționale

  • PDF

Decizia Curţii Constituţionale din Republica Moldova din 08 septembrie 2009 ne face să credem că instrumentele de făurire a statului de drept nu sunt pierdute.

Citeşte mai mult...

You are here Activitate Politica Declaraţii