Apelul Partidelor Verzi din Europa cu privire la situația râului Nistru

  • PDF

Partidul Verde Ecologist din Moldova și Partidul Verde din Ucraina în cadrul Congresului Global al Verzilor, care a avut loc în perioada 30 martie – 2 aprilie 2017 la Liverpool, au făcut un apel comun către Partidele Verzi din Europa cu privire la situația catastrofală creată în jurul deciziei  Guvernului Ucrainei de a construi șase centrale hidroelectrice pe cursul râului Nistru.

Consecințele bine cunoscute ale construcției de astfel de centrale hidroelectrice și reglarea debitului de apă este creșterea nivelului apei, acumularea de volume mari de apă și sedimente în rezervoare, inundarea unor suprafețe mari de terenuri pentru formarea albiilor pentru aceste rezervoare, ceea ce va duce la degradarea ecosistemelor râului, pierderea capacității de auto-purificare a resurselor acvatice, pierderi calitative și cantitative a resurselor biologice, precum și inundarea zonelor înconjurătoare și poluarea semnificativă a apelor de suprafață.

Este bine știu că situația din partea superioară a râului Nistru este  deja agravată de a lacurile de acumulare din preajma hidrocentralei de la Novodnestrovsk. Consecințele se fac simțite prin reducerea nivelului de apă şi prin înnămolire pe teritoriul raionului Soroca.

În ciuda impactului incontestabil al acestui program asupra mediului și obligațiile juridice internaționale ale Ucrainei, decizia adoptată nu a trecut nici prin procedurile prevăzute în Convenția de la Aarhus, nici evaluarea strategică de mediu (SEA), în conformitate cu Protocolul privind SEA racordat la Convenția Espoo, ratificată de Ucraina.

Copiile acestui apel semnate de Partidele Verzi din Europa vor fi trimise instituțiilor de stat din ambele state, în mod special celor doi prim miniștri ai Moldovei și Ucrainei.
 

You are here Activitate Politica Declaraţii Declaratii Apelul Partidelor Verzi din Europa cu privire la situația râului Nistru