Comunicat de presă: Modificări esențiale în cadrul Partidului

  • PDF

Partidul Verde Ecologist a fost fondat la 9 aprilie 1992 iar primul Preşedinte a Partidului a fost domnul Gheorghe Malarciuc. Din 2008 Partidul Verde Ecologist din Moldova devine membru cu drepturi depline a Partidului Verde European (www.europeangreens.com).

La 15 iulie 2012 la Congresul al V-lea Extraordinar a fost luată decizia de a schimba denumirea partidului din Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova în Partidul Verde Ecologist. De către Congres au fost adoptate şi schimbările Statutului Partidului cu scopul ajustării acestuia la normele legislaţiei Republicii Moldova dar şi la normele pentru partidele membre al Partidului Verde European.

Principiile de bază promovate de către noul statut:

1) Influenţa directă asupra componenţei organelor de conducere a membrilor partidului

Astfel conform noului statut Organele de conducere a partidului precum:

  • Preşedintele Partidului,
  • Preşedintele de Onoare a Partidului,
  • Membrii Consiliului Naţional,
  • Comisia de Cenzori
  • Comisia de Etică şi Arbitraj sunt alese de către Congresul Partidului.

2) Egalitatea partajării funcţiilor de conducere după principiile de gender şi vîrstă

Astfel, Consiliul Naţional este condus de un Preşedinte şi Vicepreşedinţi al C.N. cu vîrstă şi gen diferit.

Consiliul Naţional poate alege şi revoca:

  • Vicepreşedinţii Partidului
  • Membrii Biroului Permanent
  • În cazuri extraordinare revocă Preşedintele partidului cu 2/3 de voturi

În acest context, 50% din posturile de răspundere în partid şi repartizarea locurilor pe listele electorale obligatoriu sunt destinate doamnelor.
Este stipulată prezenţa tinerilor (personae cu vîrsta de pînă la 30 ani) în cel puţin 30% din organele de conducere şi funcţiile de răspundere din partid şi administrative.
Membrii partidului nu pot deţine mai mult de două funcţii de conducere în Partid.

3) Democratizarea procesului de luare a deciziilor în partid

Conform noului Statut Organizaţiile Teritoriale dispun de autonomie deplină în procesul activării de fiecare zi, în alegerea organelor de conducere a O.T.,la înnaintarea candidaţilor şi formarea listelor electorale pentru alegerile locale.
Şedinţele consultative ale Consiliului Naţional pot fi petrecute prin intermediul reţelei internet.
Programul Partidului Verde Ecologist pune accent pe promovarea drepturilor copiilor şi teniretului, iar conform principiului Familiei Europene – “Unitate prin diversitate”, partidul îşi pune drept scop promovarea valorilor culturale naţionale.

În cele din urmă, Partidul Verde Ecologist îşi va baza activitatea în direcţia optimizării raportului societate-natură, bazată pe Triada Sistemică: Politica, Economia, Ecologia

You are here Activitate Politica Declaraţii Declaratii Comunicat de presă: Modificări esențiale în cadrul Partidului